Puulattian ominaisuudet

Parketti ja muut puumateriaalit rakoilevat "aina".

Parketti- ja puulattian normaaliin käyttäytymiseen kuluu rakoilu talvella lämmityskauden aikana ja vastaavasti rakoilun umpeutuminen kesäaikaan suhteellisen ilmankosteuden noustessa. Tämä johtuu puun hygroskooppisesta ominaisuudesta.

Puulajeilla on luonnonmateriaaleina eroja, mutta kaikki täyttävät hyvälle parkettipuulle asetetut vaatimukset suositelluissa käyttöolosuhteissa käytettyinä. Vaikka puulajien kosteuseläminen on hillittyä, tulee pohjoisissa olosuhteissamme huolehtia siitä, ettei huoneilman suhteellinen ilmankosteus laske liian alas ja että huoneilman lämpötila pysyy mahdollisimman tasaisena. Kosteussuositus on 35-60 % RH ja lämpötila 20 °C ).

Lattiaan asennetun kuivan (9 +/-2 % kosteus) puun prosentuaaliset tilavuusmuutokset ovat kuitenkin varsin suuria, jos huonetilan suhteellinen ilmankosteus ylittää tai alittaa suositusarvot tai vaihteluväli on suuri.

Suomen vuotuinen sisäilman kosteussykli on noin 15 – 85 % RH.

Vesihöyrynä ilmassa olevat vesimolekyylit tunkeutuvat kesäkuukausina puuhun turvottaen puuta ja vastaavasti lämmityskauden alkaessa ne alkavat haihtumaan, jolloin puu kutistuu ja raot ilmestyvät. Lämmityskaudella huonetilan ilman suhteellinen kosteus saattaa laskea pahimmillaan jopa alle 15 prosentin lämpötilan ollessa samanaikaisesti 23 °C tai paikallisesti jopa enemmän . Näissä olosuhteissa puun suhteellinen kosteus on pahimmillaan alle 3 prosenttia, jolloin se ravistuu ja muutokset jäävät pysyviksi.

Jos normaalista asumisesta syntyvä kosteuskuorma ei riitä nostamaan ilman suhteellista kosteutta suositellulle (yli 35 % RH) tasolle lämmityskauden aikana voidaan lisänä käyttää siirrettäviä ilmankostuttimia. Puun kosteuden tasaantuminen kuivasta kosteaan kestää noin 12 vuorokautta ja kosteasta kuivaan noin 20 vuorokautta. 

Esimerkiksi kukkaruukusta tai joulukuusen jalasta paikallisesti kastuessa puu menettää kuivuessaan kimmoisuutensa, mikä näkyy alueellisena rakoiluna, mikä ei enää palaudu.

Puulajeista etenkin pyökki ja vaahtera ovat herkempiä kosteudenvaihteluiden muutoksille kuin esimerkiksi tammi tai saarni.

Mikäli sisätilojen kosteus ja lämpötila pysyvät vakioina ei selkeitä muutoksia pääse tapahtumaan.


Puulajien kovuus ja kestävyys

Parkettipuulajin kovuus ei suoraan kerro sen kestävyydestä, toki pehmeämpään puuhun syntyy helpommin näkyviä painumia. Valittu pintakäsittely sekä pinnan puhdistus- ja hoitotoimenpiteet määrittävät minkälaista rasitusta puulattian pinta kestää. Paikalliset painaumat saattavat olla mahdollisia myös mikäli esimerkiksi painavan huonekalun pohja tai jalka on pitkäaikaisesti samassa paikassa parketin päällä.


Ekologisuus

Parketti ja puulattiat ovat osa "ilmastokriisin" kokonaisratkaisua, jossa rakentamisen osalta yritetään vähentää uusitumattomien luonnonvarojen kulutusta sekä rakentamisen hiilidioksidipäästöjä.

Pitkäaikaiskestävän puun käyttö lattiassa on kestävän kehityksen mukainen kun luonnon kestokyky ei ylity puun liikakäytön takia. Ekologien kestävyys on mukana jokapäiväistä toimintaa aina puunhankinnasta uuden tuotteen valmistukseen saakka varmistaen, ettei luonnon monimuotoisuus tai ekosysteemin toiminta vaarannu.

Rakennusmateriaalien osalta päästöjä voi vähentää jo nyt valitsemalla uusiutuvia ja pitkäikäisiä materiaaleja.


Värisävy

Auringon UV-säteily muuttaa puunpinnan värisävyä joko tummemmaksi tai vaaleammaksi. Kevät- ja kesäaikaan muutokset syntyvät nopeammin ja ja ovat voimakkaampia. Lattian epätasainen altistuminen valolle saattaa jättää näkyviä jälkiä ja rajoja lattiaan. Tämän vuoksi on suositeltavaa vaihtaa mattojen ja kalusteiden paikkoja säännöllisesti, jotta parketti altistuisi päivänvalolle tasaisesti.


Siivous ja ylläpito

Puulattiat ovat helppohoitoisia. Riittävät toimenpiteet ovat pölyn ja irtolian säännöllinen poisto sekä tarpeen mukaan tehtävä pinnan pesu. Pesussa on vältettävä liiallista veden käyttöä, nihkeällä mikrokuitumopilla tai -liinalla pyyhintä riittää. Tarvittaessa voidaan käyttää mietoja puulattioille tarkoitettuja pesu- ja hoitoaineliuoksia. Myös kauttamme saatavat koneelliset pesut ovat mahdollisia.

Huomioitavaa on, että etenkin eteistiloissa on suositeltavaa käyttää mattoa mikäli ulkoa kuljetaan suoraan puulattialle. 

Parketti Louhio Ky
Y-tunnus 0777749-6 
p. 0400 456 066
myynti@parkettilouhio.fi
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!